Območje se nahaja v občini Škocjan, na robu naselja Zagrad, ki je gručasta vas v osrčju Krškega gričevja. Leži na terasi na SV pobočju Sv. Tomaža (278m), J nad dolino Goriškega potoka. Po valovitem vinorodnem svetu v okolici so razloženi zaselki Breznik, Rink, Zagraška Gora in Žale. Okoli vasi so njive in travniki, kmetje pa se ukvarjajo predvsem z živinorejo in vinogradništvom. (Krajevni leksikon Slovenije, Ljubljana, 1995)

Obravnavano območje se imenuje Zagraški log in predstavlja dolino Goriškega potoka, katerega južno pobočje je strmo in gosto zaraščeno z gozdnim in grmovnim rastjem, severni breg pa je položnejši ter večji del v kmetijski rabi kot travnik. Potok je šibkejše vodnatosti, tvori mnoge meandre in teče večji del v senci gozda. V območju je več manjših izvirov. Izviri pod vasjo so obzidani kot napajališče in perišče, nižje se oblikuje mokrišče ter se nato kot studenček izliva v Goriški potok. Na pobočju, severno od Zagraškega loga, sta dva manjša slatinasta izvira. Velikost obravnavanega območja je približno 7,5 ha.

Širše območje Zagrada je v geološki zgodovini pred približno 15 milijoni let preplavljalo Panonsko morje. Zato tu najdemo številne sledi nekoč živečih živali in rastlin – fosile. Med živalskimi ostanki je največ lupin in odtisov školjk ter polžev. Posebnost pa so prav gotovo dobro ohranjeni rastlinski ostanki.

Klasično zeliščarstvo je uporaba rastlin in njihovih izvlečkov za zdravljenje in preprečevanje širokega razpona bolezni, ki izhaja iz tisočletnih izkušenj naših prednikov. Klasično zeliščarstvo obravnava rastlino kot celoto, ki se uporablja za samozdravljenje z zdravilnimi zelišči, čajne mešanice, tinkture, mazila, eterična olja, tekoči izvlečki.

 

Naloga centra je vzpostavitev povezovalne mreže med zeliščarskimi pridelovalci, predelovalci, uporabniki in ostalimi interesnimi skupinami, ki bi lahko delovala kot organizacijska enota. V njem bodo potekali izobraževalni, tržni, socialni, turistični in rekreativni procesi.

 

Cilji Zeliščarskega centra JV SLO:

 

 • ustvariti center zdravilnih rastlin Jugovzhodne Slovenije, ki bi temeljil na kmetijstvu, turizmu, izobraževanju, ohranjanju naravne in kulturne dediščine ter turizmu
 • vzpostaviti center ekološke pridelave in predelave zelišč in sadja
 • uveljaviti ekološko-socialno kmetijstvo
 • nuditi strokovno podporo zeliščarskim kmetijam, pridelovalcem in predelovalcem
 • urediti ustrezno zakonodajo na tem področju
 • prodajati pridelke, proizvode in izdelke v centru in širši regiji
 • prodajati pridelke, proizvode in izdelke z lastno blagovno znamko in vzpostaviti prodajne mreže po Sloveniji in tujini
 • ustvariti izobraževalni in turistični produkt
 • ustvariti nova delovna mesta za težko zaposljive in mlade
 • revitalizirati in legalizirati obstoječe gospodarske objekte, zgraditi nove za izvedbo celotnega projekta
 • s trajnostno naravnanimi cilji na področjih turizma, kmetijstva, sadjarstva, in podjetništva ter marketinškimi aktivnostmi za povečanje prepoznavnosti lokalnega prostora, bomo lahko skupaj realizirali zastavljene razvojne programe občine v naslednjem obdobju, ki je pred nami

 

   

 

Za vsebino na spletni strani je odgovorna Občina Škocjan. Organ upravljanja za izvajanje

Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

OBČINA ŠKOCJAN

Škocjan 67, 8275 Škocjan

 

Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si

Telefon: 07 38 46 300

        

© 2020 Zeliščarski center. Vse pravice pridržane. Izdelava spletnih strani 5ka